Одним з пріоритетних напрямів діяльності компанії «АПК-ІНВЕСТ» є охорона навколишнього середовища. Компанія проводить політику відкритості в екологічній сфері і прагне підтримувати відкритий діалог з громадою, громадськими організаціями, органами державної влади, представниками ЗМІ з питань, пов'язаних з екологічними аспектами виробничої діяльності, і реалізовувати заходи з поліпшення екологічної ситуації в тих районах, де «АПК-ІНВЕСТ» веде свою діяльність.

Керівництво компанії «АПК-ІНВЕСТ» розглядає діяльність з охорони навколишнього середовища як невід'ємну частину бізнесу. Свій внесок в стійкий розвиток Донецької області прагне забезпечити дотриманням вимог природоохоронного законодавства, раціональним використанням природних ресурсів, поліпшенням природоохоронної діяльності.

В рамках завдань з мінімізації дії на навколишнє середовище «АПК-ІНВЕСТ» реалізує низку заходів, що дозволяють понизити рівень забруднення, скоротити обсяги утворення відходів виробництва і тим самим істотно знизити екологічне навантаження в районах розташування основних виробничих активів компанії. З цією метою компанією «АПК-ІНВЕСТ» проводиться систематичний контроль над станом атмосферного повітря, грунтів.

Донецькою обласною санітарно-епідеміологічною станцією щокварталу проводиться дослідження концентрації хімічних речовин в атмосферному повітрі на тваринницьких комплексах компанії. Так, концентрація діоксиду азоту, ангідриду сірчистого, фенолу в 10 разів нижче за допустиму норму. В той же час, за наслідками дослідження Донецької обласної санітарно-епідеміологічної станції, вмісту в атмосферному повітрі таких шкідливих хімічних речовин як аміак і сірководень не виявлено.

Донецькою дослідницькою станцією Національного наукового центру «Інститут грунтознавства і агрохімії ім. О.Н.Соколовського» регулярно проводиться агрохіманаліз, відстежуються характеристики грунтів — рН, наявність живильних елементів, зміст органічної речовини.

Таким чином, сучасний підхід до ведення сільського господарства в промислових обсягах дозволяє компанії «АПК-ІНВЕСТ» не тільки дотримуватися екологічних норм України і Європейського Союзу, але і щорічно підтверджувати сертифікацію безпеки всіх ланок виробництва продукції.

Структура бізнесу